מה עושים לאחר תאונת עבודה? המדריך המלא

תאונת עבודה מזכה את בעליה בדמי פגיעה מהביטוח הלאומי למשך 91 ימים. במידה והעובד אינו מסוגל לחזור לעבודתו גם לאחר מכן עקב מצבו הוא עשוי להיות זכאי גם לגמלת נכות מעבודה. במקרים רבים ניתן גם לתבוע פיצויים מהמעסיק במידה והתאונה נגרמה כתוצאה מרשלנותו בין אם במעשה או במחדל שהוביל לאירוע. בהמשך נסקור את הצעדים שיש לעשות מיד לאחר התאונה ובהמשך.

 

דיווח למעסיק וקבלת טיפול רפואי

מיד לאחר אירוע שיוגדר בתור תאונת עבודה יש לדווח עליה למעסיק ולהתפנות לטיפול בבית החולים או במרפאה בקהילה בהתאם לחומרת המצב. העובד שנפגע בתאונה צריך לבקש מהמעסיק הפניה לטיפול רפואי לעובד שכיר ולהגיע עם מסמך זה למוסד המעניק את הטיפול הרפואי הראשוני. יש לבקש מהרופא המטפל להפיק תעודה רפואית ראשונית לנפגע עבודה.

עורך דין תאונות עבודה

דמי פגיעה לאחר תאונת עבודה

לאחר קבלת טיפול ראשוני יש צורך לטפל בקבלת התשלום עבור הימים בהם העובד נאלץ להיעדר מעבודתו גם כאשר משך ההיעדרות הסופי טרם ידוע. לשם כך יש למלא טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה של הביטוח הלאומי. במסגרת הגשת התביעה יש לפרט את כל המידע לגבי הפגיעה ואפן התרחשותה ומומלץ לעשות זאת בסיוע של עורך דין לתאונות עבודה המתמחה בתחום.

 

רופא תעסוקתי

במידת הצורך, יש לפנות לרופא תעסוקתי שבסמכותו להפיק אישור מחלה מעבר לתקופת דמי הפגיעה המוגדרים בחוק. יש לקבל מהרופא התעסוקתי אישור לגבי אי כושר לחזור לעבודה עבודה ומכתב אודות מצב אי הכושר ובאיזו מידה הוא זמני או קבוע. המסמכים הללו חיוניים למשך המשך ההליך, הן מול ביטוח לאומי והן ובעת תביעת פיצויים.

עורך דין תאונות עבודה

קצבת נכות מעבודה

כאשר העובד אינו יכול לחזור לעבוד לאחר תום תקופת הזכאות לדמי פגיעה עליו להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה על מנת לקבל גמלת נכות מעבודה. אל הבקשה יש לצרף את כל המסמכים הרפואיים הנדרשים לצורך הוכחת הנכות ודרגתה. לאחר הגשת הבקשה, העובד יוזמן להופיע בפניה וועדה הרפואית על מנת שזו תחליט אם להכיר בנכותו ובדרגתה.

 

תביעת פיצויים מהמעסיק

לא בכל מקרה של תאונת עבודה יהיה ניתן לתבוע פיצויים מהמעסיק או מחברת הביטוח שלו. מקרה בו יהיה ניתן לתבוע את מקום העבודה הוא במידה והמעסיק עבר על החוק ולא הקפיד על תקנות העבודה בעבודה, למשל בכל הנוגע לתקנות לעבודה בגובה. מקרה נוסף בו ניתן יהיה לתבוע פיצויים לאחר התאונה הוא כאשר זו אירעה בעקבות רשלנותו, למשל באי סילוק מפגעי בטיחות בסביבת העובד.

 

סיכום צעדים נדרשים לאחר תאונת עבודה

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו בצעדים שיש לנקוט לאחר תאונות עבודה על מנת למצות את הזכויות המגיעות בחוק. כאמור, יש להתפנות לטיפול רפואי מיד לאחר התאונה ולתעד את פרטי האירוע. בנוסף יש להוציא הודעה מסודרת למעסיק ולקבל ליווי משפטי של עורך דין המנוסה בתיקים מעין אלה. יש להגיש תביעות לביטוח לאומי ובמידה והייתה רשלנות גם לבית המשפט.

עורך דין תאונות עבודה

עורך דין תאונות עבודה
מה היה לנו עד כה?